แจ้งเลื่อนสอบ โครงการ TEDET ปีการศึกษา 2559

แจ้งเลื่อนสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  TEDET  ปีการศึกษา  2559 จากเดิมสอบวันอาทิตย์ที่  28  สิงหาคม  2559 นั้น   เลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์ที่  4  กันยายน   2559  แทน  


แจ้งการสมัครสอบ TEDET ปี 2559

โรงเรียนจารุวรรณเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจสมัครสอบ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  TEDET ประจำปี  2559 นักเรียนที่สนใจขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายธุรการโรงเรียนจารุวรรณ ตั้งแต่เวลา  09.00 น. – 15.00 น. ในวันและเวลาราชการ ได้ตั้งแต่วันที่ 13  มิถุนายน  2559  ถึงวันที่  8  กรกฏาคม  2559  


ประกาศ เลื่อนเปิดเทอมระดับอนุบาล 1-3 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนจารุวรรณ  เลื่อนการเปิดภาคเรียนระดับอนุบาล 1 – 3  ปีการศึกษา  2559  ไปเป็นวันจันทร์ที่  23  พฤษภาคม  2559 เนื่องจาก  การปรับปรุงสถานที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  เปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 16  พฤษภาคม  2559    


ตารางกิจกรรม Summer และปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559

ตารางกิจกรรม Summer และปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 * ชั้นเตรียมขึ้นอนุบาล 1 * วันที่ 14 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 (รวมทั้งหมด 15 วัน ค่าใช้จ่าย 7,900 บาท) รายวัน วันละ 600 บาท * วันที่ 2 – 13 พฤษภาคม 2559 (รวมทั้งหมด 9 วัน ค่าใช้จ่าย 4,900 บาท) รายวัน วันละ 600 บาท *** (เรียนรวมทั้ง 2 ช่วง ค่าใช้จ่าย 12,800 บาท) ** ปรับพื้นฐานทุกระดับชั้น ยกเว้นอนุบาล 1 *… Read more »


ข่าวสารเกี่ยวกับการสอบ TEDET ปี 2558

โรงเรียนจารุวรรณ  ขอแจ้งเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการใช้ระบบคลังความรู้ TEDET สสวท. จะเปิดให้นักเรียนและศูนย์สอบ เข้าไปยืนยันข้อมูลของตนเองที่เว็บไซต์ www.tedet.ac.th ตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 15 สิงหาคม 2558 สสวท. จะจัดเตรียม Username และ Password ให้กับนักเรียนตามรายชื่อ หลังจากวันที่ 7 สิงหาคม 2558  ถึงจะสามารถเข้าสู่ระบบคลังความรู้ได้