โรงเรียนจารุวรรณ  ขอแจ้งเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการใช้ระบบคลังความรู้ TEDET

สสวท. จะเปิดให้นักเรียนและศูนย์สอบ เข้าไปยืนยันข้อมูลของตนเองที่เว็บไซต์ www.tedet.ac.th ตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 15 สิงหาคม 2558

สสวท. จะจัดเตรียม Username และ Password ให้กับนักเรียนตามรายชื่อ หลังจากวันที่ 7 สิงหาคม 2558  ถึงจะสามารถเข้าสู่ระบบคลังความรู้ได้

 

Back to top Read all news