ตารางกิจกรรม Summer และปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559
* ชั้นเตรียมขึ้นอนุบาล 1
* วันที่ 14 มีนาคม – 1 เมษายน 2559
(รวมทั้งหมด 15 วัน ค่าใช้จ่าย 7,900 บาท) รายวัน วันละ 600 บาท
* วันที่ 2 – 13 พฤษภาคม 2559
(รวมทั้งหมด 9 วัน ค่าใช้จ่าย 4,900 บาท) รายวัน วันละ 600 บาท
*** (เรียนรวมทั้ง 2 ช่วง ค่าใช้จ่าย 12,800 บาท)
** ปรับพื้นฐานทุกระดับชั้น ยกเว้นอนุบาล 1
* วันที่ 18 – 29 เมษายน 2559
(รวมทั้งหมด 10 วัน ค่าใช้จ่าย 4,000 บาท) รายวัน วันละ 500 บาท
*** English Summer Camp
* วันที่ 14 – 25 มีนาคม 2559
(รวมทั้งหมด 10 วัน ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท) รายวัน วันละ 700 บาท
**** ว่ายน้้า
* วันที่ 14 – 25 มีนาคม 2559
(รวมทั้งหมด 10 วัน คอร์สละ 1,200 บาท)

Back to top Read all news