โรงเรียนจารุวรรณเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจสมัครสอบ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  TEDET ประจำปี  2559

นักเรียนที่สนใจขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายธุรการโรงเรียนจารุวรรณ ตั้งแต่เวลา  09.00 น. – 15.00 น. ในวันและเวลาราชการ ได้ตั้งแต่วันที่ 13  มิถุนายน  2559  ถึงวันที่  8  กรกฏาคม  2559

 

Back to top Read all news