คอร์ส ตุลาหรรษา 2557

ตามที่โรงเรียนจารุวรรณ ได้แจ้งผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม “ คอร์ส  สนุกกับค่ายภาษาอังกฤษเพิ่มอัจฉริยภาพสมองกับ  i21  จาก  symbrain ”   จัดขึ้นระหว่างช่วงปิดภาคต้น ตั้งแต่วันที่ 13 – 28  ตุลาคม  2557 โดยจัดกิจกรรมตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.  ซึ่งได้ส่งตารางกิจกรรมไปแล้วนั้น  ทางโรงเรียนขอแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมและตารางเรียนกิจกรรมเพิ่มเติม  ดังรายละเอียดที่แนบมา ท่านผู้ปกครองที่สนใจให้บุตรหลานสมัครเรียน  กรุณาส่งใบตอบรับที่คุณครูประจำชั้นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 30  กันยายน  2557  เพื่อทางโรงเรียนจะได้สามารถอำนวยความสะดวกให้ได้อย่างดีที่สุดและขอขอบคุณมา  ณ  ที่นี้ ขอแสดงความนับถือ   (นางกุลินา       ทองศิริ) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายงบประมาณและการเงิน                                    … Read more »


ประกาศจากโรงเรียนจารุวรรณ

โรงเรียนจารุวรรณ เปิดเรียนตามปกติ  ในวันที่  19  พฤษภาคม  2557 (ให้ผู้ปกครองติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจอีกครั้ง)


กิจกรรมพิเศษเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 17 – 30 เมษายน 2557

    โรงเรียนจารุวรรณ รายละเอียดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557   (กิจกรรมพิเศษระหว่างวันที่  17 – 30  เมษายน  2557)   1. กิจกรรมพิเศษ               รับสมัครนักเรียน โรงเรียนจารุวรรณและนักเรียนจากภายนอก                                                 ระดับอนุบาลและประถม  มีวิชาต่างๆดังนี้ ลำดับที่ รายการ ชั้น วัน เวลา ค่าใช้จ่าย 1 ศิลปะ แบ่งกลุ่มอนุบาล/ประถม 17 เม.ย. 57 – 30 เม.ย. 57 เรียนจันทร์ ,พุธ ,ศุกร์ รวม 6  ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง เวลา  14.30 น. – 16.30 น.   2,200… Read more »


เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

*  นักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา  เปิดเรียนภาคต้น  ปีการศึกษา  2557  ในวันจันทร์ที่  19  พฤษภาคม  2557 *  ผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล / ผู้ปกครองนักเรียนประถม  รับสมุดรายงานผลการเรียน และ Portfolio  ในวันจันทร์ที่  31  มีนาคม  2557  


กิจกรรมพิเศษภาคฤดูร้อนและการสอนปรับพื้นฐาน

รายละเอียดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557   1. กิจกรรมพิเศษ               รับสมัครนักเรียน โรงเรียนจารุวรรณและนักเรียนจากภายนอก                                                 ระดับอนุบาลและประถม  มีวิชาต่างๆดังนี้ ลำดับที่ รายการ ชั้น วัน เวลา ค่าใช้จ่าย 1 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย                        เชาว์ปัญญา อนุบาล 2, อนุบาล 3 17 มี.ค. 57 – 31 มี.ค. 57                เรียนทุกวันเว้นวันหยุด                    เสาร์-อาทิตย์  รวม 11 วัน  เวลา 09.00 น. – 14.30 น.   3,850 บาท 2 ศิลปะ แบ่งกลุ่มอนุบาล/ประถม 17 มี.ค. 57 –… Read more »


วงเมโลเดียนชั้นอนุบาล 3 ได้รับรางวัลความสามารถ “ระดับเหรียญทอง” ในการประกวดวงเมโลเดียน ระดับอนุบาล รุ่น junior division

ขอแสดงความยินดีกับวงเมโลเดียนชั้นอนุบาล 3  ได้รับรางวัลความสามารถ “ระดับเหรียญทอง” ในการประกวดวงเมโลเดียน ระดับอนุบาล รุ่น junior division จัดโดยสมาคมเมโลเดียน  ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ และไทยประกันชีวิต ประจำปี 2556  


ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. อลังการ สุขสุเดช

ด.ช. อลังการ สุขสุเดช ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ เกียรติบัตรและเหรียญทอง ในการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา มหาราช (ครั้งที่ 3) จัดขึ้นโดย โรงพยาบาลสุรินทร์ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2556


ขอเชิญร่วมกิจกรรมค่ายพี่น้องประลองพหุปัญญา ครั้งที่2

ค่ายพหุปัญญา จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 18.30 น. ขอเชิญท่านผู้ปกครองร่วมกิจกรรมค่ายพี่น้องประลองพหุปัญญา ครั้งที่2 ได้ในช่วงเวลา 16.30 – 18.30 น. โดยจะมีการจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียนแต่ละกลุ่มและแลกเปลี่ยนความรู้จากการชมผลงานกลุ่ม ต่อด้วยกิจกรรมแคมป์ไฟ และพิธีปิดงานค่ะ