รางวัลที่นักเรียนได้รับ ในปีการศึกษา 2556

ด.ญ. รุ่งไพลิน เพ็งมาก ได้รับรางวัลชมเชยมีคะแนนเป็นลำดับที่ 7  ในโครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2556 ด.ช. กันตพัฒน์ ศีลประชาวงศ์ ได้เข้าแข่งขันรอบเจียระไนเพชร การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 5 ด.ญ. สิรายาวดี มณีศิลป์ ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประถมศึกษา ในโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ประจำปีการศึกษา 2556 ด.ญ. ชัญญานุช เพียรรัตน์พิมล ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย Swimming Championship: XI Martin’s Cup ประจำปี 2556 โดยทำสถิติ กรรเชียง 100 เมตร หญิง รุ่น 7 ปี B Place 3 TIME RECORD 01:58:59 ด.ญ. ชัญญานุช เพียรรัตน์พิมล ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ I… Read more »


วันวชิราวุธ 25 พ.ย. 2556

วันวชิราวุธ ซึ่งตรงกับวันจันทร์ ที่ 25 พ.ย. 2556 จัดกิจกรรมให้ลูกเสือ-เนตรนารีถวายราชสดุดี


กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 พ.ย. 2556 ขอเชิญชวนนักเรียนและผู้เข้าร่วมงาน แต่งกายในชุดไทยค่ะ


English Day Camp 7-22 ต.ค. 2556

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 09.00 – 14.30 น.       English Day Camp 14.30 – 15.30 น.       เปิดสอนเสริมทักษะวิชาภาษาไทย/คณิตศาสตร์ วันละ 1 วิชา   วันอาทิตย์ที่ 22 ต.ค. 2556   ทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียน English Day Camp


คลิป รายการ talk about kids โรงเรียนจารุวรรณ ตอนที่1-3

Talk about Kids 30/11/55 โรงเรียนจารุวรรณ ตอนที่1 click ตาม link ด้านล่างคะ   http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Bh1z8L8o488#t=14   Talk about Kids 30/11/55 โรงเรียนจารุวรรณ ตอนที่2 click ตาม link ด้านล่างคะ   http://www.youtube.com/watch?v=x1VbrJE0Xbk   Talk about Kids 30/11/55 โรงเรียนจารุวรรณ ตอนที่3 click ตาม link ด้านล่างคะ   http://www.youtube.com/watch?v=N2A1iatE0Ts  


สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษา และชั้นอนุบาล

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษา ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้นอนุบาล ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556


สอบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ TME และการสอบเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

สอบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ TME และการสอบเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556